suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Näringstillstånd i vapenbranschen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisstyrelsens vapenförvaltning beviljar näringstillstånd i vapenbranschen samt tillstånd för kommersiell vapenimport och -export, vapentransit och överföring av vapen. Dessutom ordnar vapenförvaltningen minst två gånger per år ett prov avsett för ansvariga personer hos vapennäringsidkare.

Gör så här

Näringstillståndet i vapenbranschet söks med en fritt formulerad, skriftlig ansökan till Polisstyrelsens vapenförvaltning.

Den sökande ska underteckna ansökan. Om den sökande är en enskild (fysisk) person ska han eller hon underteckna ansökan själv. Om den sökande är en sammanslutning (en juridisk person, t.ex. ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, en förening) ska ansökan undertecknas av den person/de personer som har rätt att teckna firma för sammanslutningen. Om personer med rätt att teckna firma ännu inte har införts i handels-/föreningsregistret ska rätten att teckna firma bevisas med utdrag från relevanta mötesprotokoll.

Mer information om ansökan av näringstillstånd i vapenbranschen fås från Polisstyrelsens vapenförvaltning per e-post asehallinto@poliisi.fi samt på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd kan meddelas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en ansvarig person enligt 26 § och som med tanke på sin ekonomiska situation har tillräckliga förutsättningar att idka näring i vapenbranschen på behörigt sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Giltighetstid

Näringstillståndet i vapenbranschen gäller tillsvidare om det inte föreligger orsak att bevilja tillståndet för viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022