suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med utförare av säkerhetsskyddsuppgifter avses en person som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet som utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. Med säkerhetsskyddsuppgift avses planering, installation, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt p ...

Gör så här

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe. Till ansökan ska fogas följande:

- utredning av utförande av säkerhetsskyddsuppgifter,

– utredning av om den sökande är en anställd arbetstagare eller en självständig yrkesutövare,

– utredning av den sökandes arbetsgivare, om den sökande är en anställd arbetstagare,

- arbetsgivarens namn och FO-nummer,

- ett foto på den sökande som uppfyller kraven i bestämmelserna enligt 6 § 5 mom. i passlagen.

Mer information om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter eller ansökan om duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetskyddsuppgifter finns på polisens webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan godkännas en person som har fyllt 18 år, som är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter och som dessutom sköter säkerhetsskyddsuppgifter. Godkännande förutsätter dessutom att säkerhetsskyddsuppgifterna utförs i förvärvssyfte.


Giltighetstid

Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter gäller i fem år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 6.2.2024