suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om offentliga tillställningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Bestämmelser om offentliga tillställningar finns i lagen om sammankomster (530/1999). Med offentlig tillställning menas för publiken öppna nöjestillfällen, tävlingar, uppvisningar eller andra till dessa likställda tillställningar, som inte är allmänna sammankomster alltså s.k. demonstrationer. Som en generalisering kan man säga att det är frågan om en offentlig tillställning då deltagandet inte fö ...

Gör så här

Anmälan om offentliga tillställningar kan göras via polisens elektroniska kundtjänst eller genom att skriva ut en blankett som finns på polisens webbplats och därefter lämna in den på polisstationen. Anmälan kan också göras på polisstationen.

Ytterligare information om att anmäla om offentlig tillställning hittas på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas minst fem dygn före tillställningen börjar. Som undantag är offentliga tillställningar som p.g.a. låga mängden deltagares, tillställningens karaktärs eller anordningsplatsens skull inte förutsätter åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet eller för att förhindra olägenheter för utomstående eller omgivningen, eller annars särskilda trafikregleringar.

Polisen kan vid behov också kräva andra utredningar, t.ex. samtycke av den som äger eller innehar platsen för tillställningen, samt utredningar för anmälningar, tillstånd eller andra åtgärder som förutsätts i annan lagstiftning. Polisen kan också kräva utredning om att det finns en ansvarsförsäkring.

Polis- och räddningsmyndigheterna förutsätter av den offentliga tillställningens anordnare att säkerhetsärenden observeras planmässigt. Anordnaren av tillställningen ansvarar för att ordning och säkerhet upprätthålls i tillställningen. Polisen kan vid behov ge anvisningar och förordningar för anordnandet av offentliga tillställningar. Då debiteras en annan avgift än för anmälan om offentlig tillställning.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022