suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Ansökan om tillstånd för varuvinstautomat

  • Utskrivbar blankett

En ansökningsblankett för tillstånd att tillhandahålla en varuvinstautomat. Blanketten kan fyllas i och skrivas ut.

Tjänster

Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 18.3.2021