suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen förrättar en allmän besiktning av varje skjutvapen, en provskjutning samt en besiktning efter provskjutningen enligt en besiktningsmetod som fastställts av den internationella besiktningsorganisationen eller en motsvarande metod. Besiktningarna godkänns i kors i avtalsstaterna, vilket medför att ett skjutvapen eller patroner som redan besiktats i en stat som ingår i besiktningsorganisationen inte behöver genomgå besiktning.

Vapenförvaltningen förrättar dessutom typbesiktning av skjutförnödenheter och besiktning av tillverknings- och importpartier.

Polisstyrelsen kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner.

Gör så här

Skjutvapen och skjutförnödenheter som laddats i skjutvapen ska innan de saluförs lämnas till vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen för besiktning och godkännande. Mer information om besiktningen och godkännandet fås per e-post på adressen asehallinto@poliisi.fi eller per telefon hos polisens rådgivningstjänst.

Den som låter besiktiga vapen eller skjutförnödenhet har rätt att på begäran få ett särskilt bevis över utförd besiktning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020