suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Identitetskort

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Identitetskortet är en bildförsedd handling som beviljas finska medborgare och utlänningar som vistas i Finland för att bevisa deras identitet. Ett identitetskort som beviljas till finska medborgare kan i begränsad utsträckning användas som resedokument i enlighet med bestämmelser i passlagen. Identitetskortet har dessutom ett chip som gör det möjligt att hantera ärenden elektroniskt.

Man kan ansöka om identitetskort elektroniskt eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe.

Man kan endast resa med ett personligt, giltigt identitetskort. Detta gäller även för barn. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat identitetskort kommer man inte genom gränskontrollen.

Om man avser att använda identitetskortet som resedokument, lönar det sig för resenären att i god tid kontrollera identitetskortets giltighetstid och de krav som mållandet har på identitetskort.

Vid uträkningen av identitetskortets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Gör så här

Ett identitetskort ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen.

  1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen.

  1. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken.

  1. I vissa fall är den elektroniska ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök, behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst.

  1. För personer under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke (identitetskort för minderårig utan rätt att resa kan sökas utan samtycke)

  1. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av identitetskort

Det färdiga identitetskortet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör.

När du hämtar ut ditt nya identitetskort måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand.

Mer information om att ansöka om vanligt identitetskort, identitetskort för minderårig, temporärt identitetskort och identitetskort för utlänning finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Ansökan kan också göras helt och hållet vid polisens serviceställe för tillstånd, men det är förmånligare och snabbare att göra ansökan på nätet. Det lägre priset är i kraft även om den elektroniska ansökan skulle kräva ett identifieringsbesök på servicestället. En elektronisk ansökan kan inte skickas utan ett elektroniskt fotografi som fotografen har skickat direkt till polisen. Det elektroniska fotografiet kan användas också när du gör ansökan helt och hållet vid servicestället för tillstånd.

Det namn och den personbeteckning som finns på identitetskortet ska vara aktuella när kortet används. Om du till exempel byter efternamn på grund av äktenskap måste du förnya ditt identitetskort.

Man kan samtidigt inneha endast ett giltigt identitetskort. Efter att du fått ett nytt identitetskort slutar ditt gamla kort att gälla, även om den giltighetstid som angetts på kortet ännu inte har löpt ut.

Till en värnpliktig kan identitetskort utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av identitetskort.

Om du ansöker om pass på samma gång, tas en mindre avgift än normalt ut för kortet. Detta gäller både när du sköter ärendet på nätet och vid servicestället.

Ett temporärt identitetskort kan inte sökas elektroniskt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Giltighetstid

Identitetskortet är vanligtvis i kraft i högst fem år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 26.5.2020