suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Ansökan om pass

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan ett pass, om inte något annat följer av lag.

Man kan ansöka om pass via polisens elektroniska tjänst eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe.

Man kan endast resa med ett personligt, giltigt pass. Även ett litet barn behöver ett eget pass. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat pass kommer man inte genom ...

Gör så här

Ett vanligt pass ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställe.

  1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen.
  2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken.
  3. I vissa fall är den elektronisk ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst.
  4. Om den sökande är under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke.
  5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av pass

Det färdiga passet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör.

När du hämtar ut det färdiga passet måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand.

Mer information om vanliga pass, pass för minderåriga, snabb- och expresspass, tillfälliga pass och sjömanspass hittar du på polisens webbplats.

På polisens webbplats finns också närmare uppgifter om så kallade dubbla pass och om pass för personer som deltagit i Finlands krig.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om du gör ansökan elektroniskt och systemet meddelar att det krävs ett identifieringsbesök, kan du i den elektroniska ansökan endast välja normal leveranstid. Du kan dock ändra leveranstiden till en snabbare när du kommer till servicestället och betalar mellanskillnaden mellan en normal och en påskyndad leverans.

Ansökan kan också göras helt och hållet vid polisens serviceställe för tillstånd, men det är förmånligare och snabbare att göra ansökan på nätet. Det lägre priset är i kraft även om den elektroniska ansökan skulle kräva ett identifieringsbesök på servicestället. En elektronisk ansökan kan inte skickas utan ett elektroniskt fotografi som fotografen har skickat direkt till polisen. Det elektroniska fotografiet kan användas också när du gör ansökan helt och hållet vid servicestället för tillstånd. Det lönar sig att boka tid för besöket vid servicestället för tillstånd i den elektroniska tjänsten.

Polisen tar med hjälp av en fingeravtrycksläsare två fingeravtryck av den som ansöker om pass. Fingeravtryck tas inte av barn under 12 år.

Till en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass.

Ett nytt pass kan i undantagsfall utfärdas utan att det gamla passet dras in.


Tidsfrist

Det lönar sig att lämna in ansökan om pass i god tid.

Giltighetstid

Ett pass är vanligtvis giltigt i fem år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 26.3.2024