suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Tillfälligt pass

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell (snabb- och expresspass). Förutsättningarna för att beviljas tillfälligt pass övervägs alltid noggrant och från fall till fall. Tillfälligt pass beviljas endast för den tid som är nödvändigt.

Tillfälligt pass kan inte sökas elektroniskt utan endast personligt vid en polisstation. Om passet beviljas specificeras det vanligtvis omedelbart vid polisens serviceställe för tillståndstjänster. Ett tillfälligt pass är maskinläsbart (med andra ord finns en maskinläsbar textrad med passets basuppgifter i nedre kanten av personuppgiftssidan) men innehåller inte ett chip.

Gör så här

Tillfälligt pass kan endast sökas personligt vid en polisstation.

För vem och på vilka villkor

Sökanden har inte ovillkorlig rätt att få tillfälligt pass utan särskilda orsaker krävs. Sökanden ska påvisa dessa på ett tillförlitligt sätt. Sökanden ska därtill framställa en utredning för hur lång tid (till exempel en resa) dokumentet behövs. I huvudsak beviljas tillfälligt pass för den tid som den sökandes särskilda orsak förutsätter, dock högst för 12 månader. När giltighetstiden fastställs ska man beakta mållandets eventuella bestämmelser om passets giltighetstid. Den sökande ska utreda detta själv och framställa till en myndighet en utredning om sådana här bestämmelsers giltighetstid.

Därtill ska man observera att alla stater inte godkänner tillfälligt pass som ett resedokument.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 29.5.2020