suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande som säkerhetskontrollör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Säkerhetskontrollörer som godkänts av polisen och genomgått säkerhetskontrollutbildningen får arbeta i polisinrättningar och andra polislokaler, gränsbevakningsväsendets lokaler eller område, domstolar, hamnar eller Migrationsverkets lokaler. I ovan nämnda lokaler och områden kan säkerhetskontroller ordnas för att trygga säkerheten och ordningen samt skydda egendom. Godkännande som säkerhetskontrollör gäller tillsvidare men ändå högst så länge som den godkända är verksam inom den anmälda säkerhetskontrolluppgiften. Ovan nämnda säkerhetskontrollörer har inte rätt att utföra kontroller i hemfridsskyddade lokaler.

Gör så här

Godkännande som säkerhetskontrollör kan ansökas hos polisen på den ort där säkerhetskontrollen ska utföras av personen själv, arbetsgivaren eller innehavaren av eller ägaren till platsen för säkerhetskontrollen. Beroende på var säkerhetskontrollen ska utföras ska till ansökan fogas uppgifter om utbildning i fråga om personerna som söker godkännande och andra utredningar i anslutning till säkerhetskontrolluppgiften enligt vad som framgår nedan. Polisinrättningen prövar behovet av utredning från fall till fall.

Ytterligare information om godkännande som säkerhetskontrollör och ändring av godkännande som säkerhetskontrollör hittas på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Polisinrättningen prövar behovet av utredning från fall till fall. En sökande godkänns som säkerhetskontrollör av en polisinrättning. Godkännandet som säkerhetskontrollör kan återkallas om den godkända personen inte längre uppfyller kraven för godkännande vad gäller redbarhet, pålitlighet eller lämplighet för uppgiften. Den som godkänts som säkerhetskontrollör ska hela tiden uppfylla kraven för godkännande som säkerhetskontrollör.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 29.5.2020