suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Brottsanmälan

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att inleda en förundersökning behöver polisen en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har skett och vilka parterna är. Parter är målsägande och den/de brottsmisstänkta.

Polisen för in uppgifterna för brottsanmälan i undersöknings- och handräckningssystemet i informationssystemet för polisärenden.

Gör så här

Brottsanmälan kan göras på plats vid polisinrättningen eller elektroniskt på polisens webbplats.

Då du gör en brottsanmälan bör du beskriva så noggrant som möjligt vad som skett, var och hur och vilka är parterna (målsägande, eventuell gärningsman och vittne/n).

Det är också viktigt att noggrant beskriva hur brottsoffret och den misstänkta gärningsmannen ser ut.

Dessutom ska anmälarens kontaktuppgifter (telefon och e-post) uppges.

Uppgifter som behövs för polisanmälan är

- en beskrivning av vad som har skett och hur det skett

- exakt tid och plats för det som skett

- gärningsmannens namn, om det är känt

- gärningsmannens signalement (ålder, längd, kroppsbyggnad, speciella anletsdrag, ögonens färg, tänder, tal, händer, sätt att röra sig, klädsel)

- åt vilket håll flydde gärningsmannen och hur

- om gärningsmannen rörde sig med något fordon, fordonets registernummer och andra signalement (märke, färg, modell)

- hur farlig anses gärningsmannen vara (beväpnad, sinnestillstånd, hotfull, alkohol- eller narkotikapåverkad o.s.v.)

- signalement (färg, märke, modell, serienummer e.d.) för den eventuellt stulna / bortkomna egendomen.

Du kan göra en brottsanmälan till polisen var som helst, oavsett var brottet skett.

För vem och på vilka villkor

Utifrån de uppgivna uppgifterna inleder polisen en förundersökning, om det finns anledning att misstänka ett brott. Om det gäller ett målsägandebrott förutsätter detta dessutom att målsägande yrkar på straff.

Förundersökning inleds inte om polisen anser att det inte förekommit ett brott.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 6.2.2024