suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Tillstånd för sprängämnesprekursorer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Privatpersoner behöver tillstånd för att införa, förvärva, inneha eller använda sådana sprängämnesprekursorer som anges i bilaga 1 till förordningen om sprängämnesprekursorer. Tillståndet beviljas av Polisstyrelsen. Syftet med detta krav är att begränsa privatpersoners möjligheter att skaffa sådana ämnen eller blandningar som kan användas för tillverkning av sprängämnen.

Gör så här

Privatpersoner ansöker om tillstånd från Polisstyrelsen. En undertecknad ansökan kan lämnas till en polisinrättning eller skickas direkt till Polisstyrelsen.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd för sprängämnesprekursorer kan beviljas en person som fyllt 18 år och som kan lägga fram ett legitimt användningsändamål för ämnet och som med hänsyn till hälsotillstånd och uppförande kan anses som lämplig att inneha och använda ämnet i fråga.

Tillståndsprocessen gäller endast privatpersoner. Med andra ord behöver personer som använder ifrågavarande ämnen i sin näringsverksamhet inte heller i fortsättningen ansöka om tillstånd för förvärvet. Affärer som säljer dessa ämnen måste i fortsättningen begära att köparen visar upp ett tillstånd om produkterna köps för privat bruk.


Giltighetstid

Tillstånd beviljas för högst tre år åt gången.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 27.3.2024