suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Utrikeshandel med skjutvapen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisstyrelsen beviljar och återkallar tillstånd för kommersiell överföring, utförsel, införsel samt transitering av skjutvapen till och från Finland.

Polisstyrelsen beviljar och återkallar tillstånd för privat utförsel av vapen.

Gör så här

Ansökan om kommersiellt överföringstillstånd skickas per post till vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen i Riihimäki.

Ansökningar om överföringstillstånd i privat syfte lämnas till polisinrättningen. Till ansökan om överföringstillstånd ska fogas förhandssamtycke från destinationslandet.

I tillståndsärenden gällande utrikeshandel med vapen lönar det sig att på förhand kontakta polisinrättningen som handlar vapentillståndsärenden.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020