suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Hittegods

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Hittegods som vanligtvis överlämnas till polisen är mobiltelefoner, nycklar och cyklar som hittas utomhus (t.ex. på gator eller i parker).

Hittegods, som tas om hand i allmänna fortskaffningsmedel, på en järnvägs- eller busstation eller motsvarande trafikområden skall överlämnas till trafikområdenas personal eller hittegodsbyrå. Det samma gäller hittegods som tas om hand i affärslokaler, på ämbetsverk, på kontor, på arbetsplatser, i läroinrättningar, på sjukhus och teatrar eller i idrottshallar eller motsvarande lokaler. Dessa är så kallade inlämningsfynd.

Gör så här

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Egendom som det är förbjudet att förvärva eller inneha eller som kräver myndighetstillstånd, till exempel narkotika, olaglig alkohol och vapen skall genast lämnas till polisen.

Om hittegods inte kan transporteras utan att fara föreligger eller att det är besvärligt behöver det inte lämnas till polisen. Upphittaren får ett kvitto på hittegodset av polisen.

Hittegods kan lämnas vid eller anmälas hos en sådan samservicesställe, med vilket polisen har avtalat om mottagning av hittegods som ska lämnas till polisen.

För vem och på vilka villkor

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om han betalar hittelön till upphittaren och betalar de kostnader som upphittaren har lagt ut. Hittelönen är tio procent av föremålets gängse värde, dock minst fyra euro. Ersättning för normala förvaringskostnader är fem procent av det gängse värdet på föremålet, dock högst 17 euro. Om kostnaderna för förvaring är mindre än fyra euro behöver de inte uppbäras.

För inlämningsfynd betalas ingen hittelön.

Om ägaren inte har hämtat hittegodset inom tre månader efter att det har lämnats till polisen, övergår äganderätten, på några undantagsfall när, till upphittaren. Om inte heller upphittaren inom tre månader hämtar den egendom som övergått till honom övergår hittegodset till staten. Hittegods som har övergått till staten säljs på auktion eller på annat lämpligt sätt eller också tas det i bruk av staten eller förstörs.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.11.2020