suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Identifiering av en person

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med leverantör av identifieringstjänster avses en tjänsteleverantör, till exempel en bank, som beviljar sin kund de identifikatorer som behövs för inloggning på nätbanken. Om identifikatorerna är beviljade enligt de krav som nämns i autentiseringslagen är det fråga om ett elektroniskt identifieringsverktyg som kan användas för stark autentisering.

För att kunna säkerställa att ett sådant identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat som avses i lagen beviljas till rätt person ska leverantören av identifieringstjänster utföra en noggrann inledande identifiering av den sökande enligt 17 § i lagen. Om leverantören av identifieringstjänster inte kan identifiera den sökande på ett tillförlitligt sätt görs den inledande identifieringen i anslutning till ansökan av polisen.

Med stark autentisering avses det förfarande genom vilket en person identifieras med hjälp av en tillförlitlig elektronisk metod samtidigt som identifikationens autenticitet och riktighet verifieras.

Gör så här

Ansökan om identifierings fylls i på förhand med hjälp av tjänsteleverantören innan man kommer till polisinrättningen. Det lönar sig att kontrollera att adressuppgifterna för tjänsteleverantören som nämns i ansökan är riktiga.

Den som identifieras ska ha med sig ett giltigt pass eller identitetskort samt två sinsemellan identiska passfotografier som det är lätt att identifiera personen på. För den inledande identifiering som utförs av polisen tas en avgift ut då ansökan lämnas in i enlighet med förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer, oavsett om kunden kan identifieras eller inte.

Om polisen kan identifiera sökanden, ges ett intyg över identifieringen som skickas som ett rekommenderat brev direkt till leverantören av identifieringstjänster på den adress som sökanden har meddelat. Avgiften för det rekommenderade brevet ingår i avgiften som tas ut för identifieringen. Intyget skickas till tjänsteleverantören även då polisen inte kunnat identifiera sökanden. I sådana fall meddelas tjänsteleverantören om att en tillförlitlig identifiering inte kunnat göras.

För vem och på vilka villkor

För identifieringen som görs på polisinrättningen behövs ett giltigt pass eller identitetskort. Om den sökande inte har ett giltigt pass eller identitetskort försöker man fastställa identiteten på annat sätt. Det är också möjligt att identiteten inte nödvändigtvis alltid kan fastställas på ett tillräckligt pålitligt sätt ens av polisen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 29.5.2020