suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Övervakning av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen beviljar näringstillstånd för säkerhetsbranschen och godkänner ansvarspersoner för innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, ansvariga föreståndare och deras ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare samt utbildare i användningen av maktmedel, utbildare av skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter. Polisinrättningen godkänner säkerhetskontrollörer inom sitt verksamhetsområde. Näringstillståndet för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva den tillståndspliktiga verksamheten i hela landet och på ett finskt fartyg.

Den privata säkerhetsbranschen delas ofta in i bevakningsrörelse, ordningsvakter, säkerhetskontrollörer och säkerhetsskyddande verksamhet. Branschen omfattar även av många andra tjänster och produkter, till exempel olika säkerhetsexpert- och utbildningstjänster samt tillverkare av säkerhetsteknologi och säkerhetssystem.

Med bevakningsrörelse avses utförande av bevakningsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal.

Med ordningsvaktsverksamhet avses att utse ordningsvakter för ordningsvaktens tjänstgöringsområden och förmedla ordningsvakter.

Med säkerhetsskyddande verksamhet avses utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal.

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som driver bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet eller säkerhetsskyddande verksamhet måste ha en person som godkänts som ansvarig föreståndare i sin tjänst.

Gör så här

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen ansöks hos Övervakning av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen i S:t Michel. Ansökan kan skickas elektroniskt, per e-post eller per post.

Närmare anvisningar samt elektroniska och utskriftsbara ansökningsblanketter finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Bevakningsrörelse får drivas av en fysisk person eller juridisk person som avses i lagen angående rättighet att idka näring, som införts i handelsregistret och har ett FO-nummer samt har beviljats näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Ordningsövervakningsuppgifter som grundar sig på uppdragsavtal får i förvärvssyfte utföras av en fysisk person eller juridisk person som avses i lagen angående rättighet att idka näring, som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Säkerhetsskyddande verksamhet som omfattar säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande får utföras av en fysisk person eller juridisk person som avses i lagen angående rättighet att idka näring, som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om avgifterna för polisens prestationer. Förordningen revideras regelbundet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 29.5.2020