suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@valvira.fi

Besöksadress

Bangårdsvägen 9
00520 Helsingfors

Besöksadress

Koskenranta 3
96100 Rovaniemi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1567057-6

Telefon
Växel
+358 295209111 
(lna/msa)

Webbsida
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats
www.valvira.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PB 43
00521 Helsingfors