suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@valvira.fi

Besöksadress

Mannerheimvägen 103 B

00280Helsingfors
Besöksadress
96100Rovaniemi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1567057-6

Telefon
Växel
+358 295209111 
(lna/msa)

Webbsida
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats
www.valvira.fi

Postadress

PB 210

00281Helsingfors

Vilka tjänster kan jag få?

Se organisationens tjänster och servicekanaler.