suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

E-tjänst för privata producenter inom social- och hälsovården

  • E-tjänst

I e-tjänsten för privata producenter inom social- och hälsovården kan du ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster, ansöka om ändring av tillstånd, göra en anmälan som hänför sig till ett tillstånd, göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården och följa upp handläggningen av en ansökan eller anmälan.

E-tjän ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 7.10.2021