suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Elektronisk ärendehantering inom alkoholnäringen

  • E-tjänst

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen, alkoholtillstånd samt tillverkningen och försäljningen av alkoholprodukter lagras. Du kan göra en tillståndsansökan eller anmälan om servering, detaljhandel, tillverkning, partihandel, industriell användning, imp ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 19.12.2023