suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd till avbrytande av havandeskap i vissa fall

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansök om tillstånd till avbrytande av havandeskap hos Valvira endast om:

- graviditeten har pågått i över 12 men under 20 graviditetsveckor

- man misstänker att fostret har en svår sjukdom eller kroppsskada, och graviditeten har pågått i över 12 veckor

- fostret har en svår fostersjukdom eller kroppsskada som har konstaterats med en tillförlitlig undersökning och graviditeten har pågått i över 2 ...

Gör så här

Du kan skicka ansökan jämte bilagor via skyddad e-post på webbplatsen Valvira.fi till adressen abst-lautakunta(at)valvira.fi

Alternativt kan du skicka in ansökan med bilagor per post.

Postadress:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PL 43

00521 Helsingfors

För vem och på vilka villkor

Grunderna för avbrytande nämns i 1 § i lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970)


Handläggningstid

Behandling inom 5 arbetsdagar.

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 30.11.2023