suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

E-tjänst för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

  • E-tjänst

Yrkesutbildade personer inom socialvården kan i e-tjänsten ansöka om rätt att utöva yrke (socialarbetare, socionomer och geronomer) eller skyddad yrkesbeteckning (närvårdare, hemvårdare, vårdare av utvecklingshämmade). E-tjänsten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan användas av personer som avlagt följande examina i Finland: läkare, tandläkare, provisor, farmaceut, psykolog, ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 14.4.2023