suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om avgifter för Valviras beslut, tillstånd, intyg och övriga prestationer

  • Webbsida

På denna sida finns information om avgifter för Valviras beslut, tillstånd, intyg och övriga prestationer.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valviras) avgiftsbelagda prestationer 2024–2025.

Avgifter som gäller beslut om yrkesutövning av personer som genomgått en utbildning inom social- och hälsovården utom ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 8.3.2024