suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Telefonservice inom tillsynen över socialvården

  • Telefonservice

Via telefonnumret till tillsynen över socialvården får du rådgivning i frågor gällande tillsynen över socialvården.

Telefon

+358 295209299 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–11.00 och 13.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 11.2.2020