suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kundservice för miljöfrågor

  • Telefonservice

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid ELY-centralerna och svarar på allmänna frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

E-post: kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Chat: kl. 9–15 på Miljö-sidor på tjänsten ntm-centralen.fi och på vatten.fi.

Telefonnummer

+358 295020901 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.4.2024