suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att fridlysa mark som naturskyddsområde

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En markägare kan erbjuda sitt markområde som skyddsområde (antingen en hel fastighet eller ett obrutet område) inom programmet METSO eller för att frivilligt främja myrskydd. Alternativt kan ett naturskyddsområde inrättas på NTM-centralens initiativ för verkställandet av ett naturskyddsprogram eller planobjekt.

Området (antingen hela fastigheten eller ett obrutet område) kan inrättas som natursk ...

Gör så här

Ytterligare uppgifter, anvisningar och blanketter finns på webbplatsen metsonpolku.fi. För ärendeuträttningen används i första hand webbtjänsten för skogsskyddsprogrammet METSO. Handläggningstiden är i snitt ca 6 -12 månader.

För vem och på vilka villkor

För att använda tjänsten behövs objektets fastighetsbeteckning. Villkor och kriterier för inrättande av naturskyddsområde hittas i webbtjänsten metsonpolku samt i miljöministeriets webbtjänst.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021