suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen i Nyland

NTM-centralen, verksamhetsstället i Helsingfors

  • Serviceställe

Vid verksamhetsstället kan du uträtta ärenden i första hand via tidsbeställning.

Besöksadress

Semaforbron 12 B
00520 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

PB 36
00521 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen i Nyland
Uppdaterad: 16.2.2022