suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att meddela om dikning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vid torrläggning av jord leds vatten som orsakar skada eller problem bort från det valda markområdet, genom dikning, eller genom att rensa bäckar och huvuddiken eller förse dem med rör. Om andra än små dikningar ska meddelas till NTM-centralen i förväg.

Som små dikningar, då dikningen inte utförs på sura sulfatmarker eller på grundvattenområden, kan anses följande:

  • dikning i litet skogsstycke ...

Gör så här

Ytterligare information om planering av dikning, frågor som ska beaktas och inlämnande av ansökan finns på webbsida Torrläggning av odlingsmark (vatten.fi). Hos NTM-centralen kan man vid behov fråga om en dikningsansökan behöver inlämnas.

Om en ansökan ska inlämnas, fyll i blanketten Ansökan om dikningsförrättning. Sänd in en ansökan och de dokument som krävs för den (anges i blanketten) som en bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratur. En ansökan kan även skrivas ut och postas till NTM-centralens registratur.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

I ansökan ska anges bland annat uppgifter om fåror som ska rensas och grävas, deras läge samt om dikningens inverkan på omgivningen.


Tidsfrist

En ansökan ska inlämnas 60 dygn innan den planerade åtgärden inleds.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.4.2024