suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om dikning

  • Utskrivbar blankett

På blanketten anmälas om andra dikningar än en obetydlig dikning minst 60 dagar på förhand.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.2.2023