suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Allmän ärendeblankett för privatpersoner

  • E-tjänst

Med den allmänna ärendeblankett kan du skicka elektroniska dokument som bilagor till NTM-centralerna för officiell ärendehantering. Använd den allmänna ärendeblanketten i ärenden endast när du inte hittar någon annan lämplig blankett för tjänsten.

Du bör välja den elektroniska blanketten i stället för e-post och pappersförsändelser.

Identifiera dig med stark autentisering genom "Logga in"-knapp ...

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.4.2024