suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om täkt av yt- och grundvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ägaren och innehavaren av ett vatten- och markområde har rätt att från området ta yt- och grundvatten för fastighetens normala användning, såsom för hushålls- och gårdsbruk. Vattenmängden som används ska vara rimlig.

Om täkten av yt- och grundvatten överstiger 100 m3/dygn och täkten inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 2 eller 3 § i vattenlagen (tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt), ska d ...

Gör så här

Gör en anmälan om vattentäkten med följande uppgifter:

  • den projektansvariges namn och kontaktuppgifter,
  • projektets läge,
  • en redogörelse för de åtgärder som behövs för att genomföra projektet,
  • mängden vatten som tas,
  • tidpunkten för och längden på genomförandet av projektet,
  • en karta där projektets läge har märkts ut.

Lämna in anmälan senast 30 dygn innan åtgärden inleds.

Skicka anmälan som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett. Du kan också skicka anmälan per e-post till NTM-centralens registratorskontor eller i pappersform till NTM-centralens verksamhetsställe.

Skicka anmälan till den NTM-central inom vars verksamhetsområde vattentäkten sker.

För vem och på vilka villkor

Gör en anmälan till NTM-centralen om täkten av yt- och grundvatten överstiger 100 m3/dygn och täkten inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 2 eller 3 § i vattenlagen (tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt).

Gör anmälan senast 30 dygn innan åtgärden inleds.


Tidsfrist

Lämna in anmälan senast 30 dygn innan åtgärden inleds.

Handläggningstid

NTM-centralen behandlar anmälan före den tidpunkt då verksamheten enligt anmälan inleds.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.1.2024