suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Registrering av fartyg för kommersiellt fiske

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett fartyg måste registreras före den kan användas för kommersiellt fiske.

I havsområdet registreras fartygen i två grupper, som det finns skilda kapacitetsgränser för: 1) fiskefartyg med en totallängd under 12 meter (kustfartyg) och 2) fiskefartyg med en totallängd om minst 12 meter (högsjöfartyg).

Registerutrymmet mäts som fartygets tonnage (GT) och maskineffekt (kW). På grund av detta är de ...

Gör så här

Ansök om registrering med den utskrivbara blanketten (Havsområden: Registreringsansökan för fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske / Inlandsvatten: Registreringsblanketten för insjöfartyg) och skicka in den med erforderliga dokument till registratorskontoret vid Egentliga Finlands NTM-central som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett. Du kan också sända blanketten per post. Kontaktuppgifter till Egentliga Finlands NTM-centralerna finns under Serviceställen.

Om det sker ändringar i ditt fartygs uppgifter, ska du anmäla detta genom att fylla i den utskrivbara blanketten (Ansökan angående fiskefartygs registreringstillstånd, kvarhållande av registerutrymme, avregistrering) och skicka in den till Egentliga Finlands NTM-central antingen som bilaga till den allmänna elektroniska ärendeblanketten eller per post.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för att registrera ett fartyg är att fartyget är finländsk. Dessutom är förutsättningen i havsområden att det finns tillräckligt med utrymme i registret för att registrera fartyget.

I havsområden ett fartyg får inte användas för kommersiellt fiske om den inte har ikraftvarande fisketillstånd med korrekta uppgifter.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.8.2022