suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd att avvika från ett beslut om byggnadsskydd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Undantag från ett beslut om byggnadsskydd, som fattats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och tidigare lagar, kan man söka hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Undantag kan beviljas om

  • en del av byggnaden är skadad och den skadade delen äventyrar användningen av byggnaden enligt användningsändamålet eller bevarandet av de värden som ligger till grund för skyddet
  • ...

Gör så här

Innan ansökan om undantag görs är det bra att kontakta NTM-centralen i din region. Ansökan om undantag från ett skyddsbeslut ska man göra skriftligen.

Gör en framställning till NTM-centralen om undantag med den allmänna ärendeblanketten. Bifoga en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • till vilka delar man har för avsikt att avvika från skyddsbeslutet
  • motivering för undantaget
  • en plan för den åtgärd som kräver undantag.

För vem och på vilka villkor

Byggnadens ägare kan ansöka om undantag från beslutet om byggnadsskydd. Till en ansökan som görs av någon annan än byggnadens ägare skall man bifoga ägarens samtycke.

Undantagslov kan dock inte beviljas om byggnaden till följd av undantaget inte längre uppfyller förutsättningarna för skydd.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.4.2024