suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En person vars rörelseförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom kan ansöka om specialtillstånd för användning av motordrivna fordon i terrängen i enlighet med 28 § i terrängtrafiklagen.

En person som enligt 4 § i terrängtrafiklagen är svårt rörelsehindrad behöver inget specialtillstånd. Följeslagare till en person som är svårt rörelsehindrad behöver inte heller tillstånd.

Ansök ...

Gör så här

Införskaffa följande bilagor för ansökan:

• ett mindre än 3 månader gammalt läkarutlåtande där invaliditetsklassificeringen nämns

• en kopia av en karta (1:50 000 eller 1:100 000) där gränserna för rörelse i terrängen och färdvägen har märkts ut samt deras koordinater

• markägarens och väglagets samtycke till tillståndet, om tillstånd söks för ett område i privat ägo.

Om du har tillstånd av Finlands viltcentral att transportera jaktvapen i terrängfordon ska du bifoga en kopia av tillståndet till ansökan.

Fyll i och underteckna ansökningsblanketten.

Skicka blanketten och bilagorna till registratorskontoret vid den NTM-central inom vars verksamhetsområde du ansöker om specialtillstånd. Du kan skicka ansökan och bilagorna till registratorskontoret per post eller elektroniskt som bilagor till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

För vem och på vilka villkor

Specialtillstånd kan beviljas en person vars rörelseförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom. En person som enligt 4 § i terrängtrafiklagen är svårt rörelsehindrad behöver inget specialtillstånd. Följeslagare till en person som är svårt rörelsehindrad behöver inte heller tillstånd.

Specialtillstånd kan beviljas för att få röra sig i hemkommunen, fritidshuskommunen eller på något annat befogat område, till exempel för att idka bär-, fiske- eller jakt.

Specialtillstånd beviljas i regel för statens mark, dvs. skogsbruksmark och impediment som förvaltas av Forststyrelsen eller i begränsad utsträckning för ödemarksområden, naturskyddsområden och statliga friluftsområden. Där det inte finns omfattande statsägda markområden kan tänkbara områden vara omfattande skogsområden och friluftsområden (inte friluftsleder) i kommuner samt eventuellt omfattande skogsområden i samfällda skogar. Specialtillstånd kan också sökas för enskilda markägares marker, t.ex. för områden som en jaktförening använder. Ta i sådana fall reda på om markägaren och väglaget samtycker till tillståndet innan du ansöker om tillstånd hos NTM-centralen.

Som bilagor till ansökan behöver du:

• ett mindre än 3 månader gammalt läkarutlåtande där invaliditetsklassificeringen nämns

• en kopia av en karta (1:50 000 eller 1:100 000) där gränserna för rörelse i terrängen och färdvägen har märkts ut samt deras koordinater

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen, NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.4.2024