suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avvikande situationer i miljötillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om det p.g.a. en olycka, oförutsägbar produktionsstörning eller annan till dessa jämförbar överraskande orsak, som inte beror på verksamheten eller nedrivning av en byggnad eller maskin i tillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet orsakas utsläpp eller avfall så att:

  • en situation orsakas som leder till att man inte kan följa miljötillstånd eller kraven på verksamheten enligt statsrådet ...

Gör så här

Underrätta utan dröjsmål den ansvariga övervakaren eller telefonväxeln vid NTM-centralen om en avvikande situation. Det finns ingen särskild anmälningsblankett för avvikande situationer.

Lämna omgående efter anmälan en plan till NTM-centralen som redogör hur man kan begränsa verksamhetens utsläpp, avfall och miljöns förorening under den avvikande situationen. Skicka planen till NTM-centralens registratorskontor per e-post eller som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

NTM-centralen fattar med anledning av anmälan ett beslut där man meddelar nödvändiga villkor för att återställa verksamheten så att den motsvarar lagen och tillståndet samt för att undanröja olägenheter och risker som situationen medför och förebygga förorening av miljön. I beslutet fastställs en tidsfrist inom vilken detta ska göras.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller miljötillståndspliktig eller registreringspliktig verksamhet. Anmälan görs till NTM-centralen om miljötillståndet för verksamheten har beviljats av regionförvaltningsverket (RFV).

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.6.2022