suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Dispenser enligt fiskelagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan av grundad anledning ge dispens för att

  • använda en förbjuden fiske- eller fångstmetod eller ett förbjudet fiskeredskap eller för att förvara ett förbjudet fiskeredskap;
  • fiska vid en förbjuden tidpunkt;
  • behålla fångst som överstiger den tillåtna mängden;
  • använda fler fångstredskap än det tillåtna antalet;
  • fånga och behålla fisk ...

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten eller formulera fritt en ansökan (för alla dispenser finns inte egen blankett) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan också skicka in blanketten eller den fritt formulerade ansökan per post. Adressen finns i blanketten.

För vem och på vilka villkor

Dispens kan beviljas för utplantering som utgör överflyttning, fiskodling, forskning, bevarande av fisketraditioner, fullgörande eller nyttjande av fiskeriekonomiska skyldigheter eller något annat ändamål med anknytning till nyttjande och vård av fiskresurserna.

Dispens beviljas inte om det skulle äventyra syftet med en begränsning som anges i denna lag eller meddelats med stöd av den eller äventyra uppnåendet av målen för en plan för nyttjande och vård av fiskeriområdet.

Tillfällig dispens angående bestämmelser för vattendrag för vandringsfisk kan beviljas om det är nödvändigt för att försäkra det allmänna fiskeriintresset eller av en annan särskild orsak, och om fiskvandringen i vattendragen eller uppnåendet av planen för nyttjande och vård inte äventyras


Tidsfrist

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid före tillståndet behövs.

Handläggningstid

Tillståndet handläggs inom 6-8 veckor efter att ansökan har mottagits. Begäran om utlåtande eller anslag hör ofta till besluten vilket tar sin tid.

Giltighetstid

Tillståndet är i kraft i högst fem år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 4.9.2023