suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statsrådets förordning om NTM-centralerna, TE-byråernas samt UF-centrets avgiftsbelagda prestationer

  • Webbsida

Statsrådets förordning om NTM-centralernas, TE-byråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2024.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.2.2024