suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper enligt naturvårdslagen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Gamla ängar, hagmarker och skogsbeten kan iståndsättas med stöd av naturvårdslagen. Stödet kan sökas från NTM-centralen. Stöd beviljas för iståndsättning, till exempel inhägnande av betesmark, röjning av trädbestånd eller slåtter av torrängar eller vassbestånd.

Stödet beviljas som en vara eller tjänst. Stödet är i huvudsak av engångsnatur.

Målet med stödet är att återuppta vården av våra mest vä ...

Gör så här

Läs mer om understödets kriterier på NTM-centralens webbsida "Stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper enligt naturvårdslagen".

Ifall du är intresserad av att söka stöd, kontakta i första hand personen som ansvarar för vårdbiotoper på NTM-centralens miljöansvarsområde i ditt område. Du kan nå experten till exempel via telefonväxeln.

Ansök om stöd med ansökningsblanketten. Lämna in den ifyllda blanketten till NTM-centralens registratur i ditt område. Ansökan kan även göras genom att bifoga ansökningsblanketten som en bilaga i den elektroniska e-tjänsten eller som en bilaga i ett e-postmeddelande. Det är även möjligt att skriva ut ansökningsblanketten och skicka den per post.

Om du söker stöd för mark som ägs av någon annan, så behöver du markägarens skriftliga samtycke. Bifoga detta till ansökan.

För vem och på vilka villkor

Stöd kan beviljas fysiska personer, företag, andra sammanslutningar eller offentliga samfund med undantag av staten.

På NTM-centralens webbplats finns mer detaljerad information om hurdana objekt och åtgärder som kan beviljas understöd.

Om du söker stöd för mark som ägs av någon annan, så behöver du markägarens skriftliga samtycke.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper åren 2020–2025

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.4.2023