suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att anmäla sig i vattenbruksregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vattenbrukaren ska anmäla sig i vattenbruksregistret. Anmälan måste göras av all hållning av fisk, kräftdjur och/eller blötdjur. Anmälningsskyldighet gäller även hållning av endast en fisk, krabba eller ett skaldjur och romkläckning samt hållandet av skaldjur för vattenreningsändamål.

Anmälningsskyldigheten gäller inte sumpning av vild fisk eller krabbor innan försäljning för livsmedel. Utanför ...

Gör så här

Meddel uppgifterna över din anläggning till enheten för NTM-centralen. Fyll i den utskrivbara blanketten (Anmälan till vattenbruksregistret) och skicka in den som bilaga till Livsmedelsverket. Du kan sända blanketten per post. Kontaktuppgifter till Livsmedelsverket finns under ansökan.

För vem och på vilka villkor

Registreringsskyldigheten gäller med vissa undantag all hållning av fisk, kräftdjur och/eller blötdjur.

Ändringar i de meddelade uppgifterna och avslutande av verksamheten ska anmälas omgående till registerhållaren.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2022