suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Undantagslov enligt naturvårdslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

I vissa fall kan man ansöka om undantagstillstånd från förbud gällande skyddade arter och naturtyper samt fridlysta arter.

Det är förbjudet att ändra skyddade naturtyper och särskilt försvaga eller förstöra platser där skyddade arter förekommer. Fridlysta arter omfattas däremot av egna förbud. De arter som nämns i bilaga IV(a) till habitatdirektivet omfattas även av ett förbud mot förstöring och ...

Gör så här

Då man ansöker om undantagstillstånd kan det vara bra att ha information om arten eller naturtypen som ansökan om undantagstillstånd gäller. I alla fall behövs information om projektet i fråga, dess konsekvenser och alternativa lösningar så att man kan finna en så problemfri lösning som möjligt.

Ifall ärendet gäller fridlysta fåglar eller innehav, transport eller försäljning av fridlysta arter, ansök om undantagslov elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst (Undantagslov enligt naturvårdslagen). Välj mellan fyra elektroniska ansökningsblanketter som gäller fridlysta arter. Med hjälp av blanketter kan du ansöka om undantagslov för 1) att störa och döda fridlysta fåglar 2) forskningsanvändning av fridlysta fåglar 3) att flytta eller förstöra bon av fridlysta fåglar 4) innehav, transport, export, import och försäljning av fridlysta arter. Du kan uträtta ärenden i e-tjänsten som privatperson eller för ett företag.

I andra fall kan du ansöka om undantagslov elektroniskt genom att använda den allmänna ärendeblanketten (allmän ärendeblankett för privatpersoner, allmän ärendeblankett för företag/ föreningar/ verksamhetsutövare, allmän ärendeblankett för kommun, allmän ärendeblankett för myndigheter).

För vem och på vilka villkor

En allmän förutsättning för undantag är att en gynnsam skyddsnivå bevaras. Närmare information finns på miljöförvaltningens webbplats (Tillstånd att avvika från förbudet att förändra en naturtyp, Tillstånd att avvika från förbudet att försvaga förekomstplatser för särskilt skyddade arter, Tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelser gällande arter samt Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar).

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.2.2024