suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Kostnadsersättning enligt prövning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen tillhandahåller tjänsten för personer vilkas hemort är Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Halso, Lestijärvi, Toholampi eller Vetil och vilka ingår i målgruppen för kommunförsöket för främjande av sysselsättning.

UF-centret betalar ersättningar till personkunder som kommunförsök med sysselsättning beslutar att bevilja rätt till kostnadsersättning e ...

Gör så här

Diskutera med en sakkunnig inom kommunförsöket om din möjlighet att få kostnadsersättning enligt prövning.

En sakkunnig inom kommunförsöket fattar beslutet om beviljande av kostnadsersättning enligt prövning.

Delta i tjänsten enligt det beslut du fått. Ansök om kostnadsersättning inom en månad efter att du använt tjänsten i regionförvaltningens AN-e-tjänst. Identifiera dig i e-tjänsten med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering, kan du ansöka om ersättning med en pappersblankett ”Ansökan om utbetalning av kostnadsersättning enligt prövning” (ANM 630). Lämna in utbetalningsansökan med kontaktuppgifterna till UF-centrets utbetalningsenhet.

Du kan också lämna in ansökan om utbetalning elektroniskt som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En sakkunnig inom kommunförsöket fattar beslutet om beviljande av kostnadsersättning enligt prövning.

Kostnadsersättningen betalas av UF-centret.

Kostnadsersättningen kan betalas in på ett finländskt eller utländskt bankkonto samt vid behov även på ett prepaid-kort som förläggningen utfärdat. Meddela din förläggning att du får kostnadsersättning.

Kommunförsöket kan inte bevilja kostnadsersättning enligt prövning om du har möjlighet att få utkomstskydd för arbetslösa.

Beviljandet av behovsprövad kostnadsersättning är en del av kommunförsöken i anslutning till AN-tjänsterna, och det kan beviljas och betalas för viss tid under tiden 1.3.2021–31.7.2025. Försöken avslutas den 31 december 2024, innan dess ska beslut om behovsprövad kostnadsersättning ha fattats i kommunförsöket.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

UF-centret

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 14.9.2023