suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättningskostnader för företrädare för ensamkommande minderåriga asylsökande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Minderåriga asylsökande som har kommit till Finland utan vårdnadshavare förordnas en företrädare genast när de anlänt till landet. UF-centret betalar företrädaren ett arvode och ersätter dennes kostnader.

Gör så här

Företrädaren kan ansöka om arvode och ersättning hos UF-centret. Använd blanketterna för företrädarens arvode och kostnadsersättning: företrädarens reseräkning, specifikations av företrädarens arvode och kostnader, företrädarens kvitteringsblankett och företrädarens fakturablankett.

Blanketterna lämnas till UF-centrets betalningsenhet. Förfrågningar om företrädares arvoden och ansökan kan sändas per e-post till UF-centrets betalningsenhet. Mer information om ersättning för kostnader för personer som fått uppehållstillstånd får av NTM-centralernas invandringskontaktpersoner.

För vem och på vilka villkor

En företrädare som förordnats en minderårig asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare betalas ett arvode och kostnadsersättning om den minderåriga asylsökanden har beviljats uppehållstillstånd och delgetts det. Till företrädaren betalas ett arvode utifrån den tid företrädaren har använt för uppgiften samt en ersättning för kostnader som uppgiften gett upphov till. Arvodet och ersättningen betalas på ansökan.

Innan en minderårig asylsökande har fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndsbeslutet har delgivits personen, betalas företrädarens arvode och kostnadsersättning av Migrationsverket.

Servicen tillhandahålls av

UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Mellersta Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 8.9.2022