suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Överlåtelsetillstånd för skoltlägenhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en skoltlägenhet eller en del därav krävs tillstånd av NTM-centralen om lägenheten omfattas av de begränsningar som avses skoltlagarna (273/1955: 3 §, 611/1984: 12 § och 253/1995: 36 §). Om du inte ansöker om överlåtelsetillstånd anses överlåtelsen ogiltig.

Gör så här

Skicka in en fritt formulerad ansökan om överlåtelsetillstånd till NTM-centralen i Lappland eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare skickar ansökan jämte och sitt utlåtande i ärendet vidare till NTM-centralen. Om du vill kan du använda NTM-centralens ansökningsformulär.

Som bilaga till ansökan ska du skicka en handling som bevisar att villkoren för överlåtelse uppfylls (förköpsbrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvskiftesavtal e.dyl.). Orsaken till överlåtelsen ska framgå av handlingen.

Om du har för avsikt att sälja en skoltlägenhet eller del av en sådan men du inte har någon köpare ännu ska du genom pålitliga efterforskningar utreda om det finns potentiella köpare som är skolter innan du ansöker om överlåtelsetillstånd. Du bör informera landsbygdsmyndigheten i Enare samt skoltarnas förtroendeman, muntligt eller skriftligt, om att du vill sälja. En säljannons bör publiceras i tidningen Inarilainen. Det bör stå i annonsen att det som säljs är en skoltlägenhet eller en del av en sådan. Bifoga en kopia av tidnings- och/eller internetannonsen för skoltlägenheten eller den berörda delen till ansökan om överlåtelsetillstånd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Det är ägaren till skoltlägenheten som omfattas av begränsningar enligt skoltlagarna som ska ansöka om tillståndet. Begränsningarna av överlåtelserätten är i kraft i antingen 1) 50 år enligt 3 § i lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar (253/1955) eller 2) 30 år enligt 12 § i skoltlagen (611/1984) eller 3) 20 år enligt 36 § i skoltlagen (253/1995) från den dag då köpebrevet rörande lägenheten eller tillskottsområdet undertecknades.

Om du är osäker på om din skoltlägenhet omfattas av begränsningar bör du gå igenom fastighetens gravationsbevis eller ett utdrag ur fastighetsregistret för att se om där finns några sådana begränsningar som avses i skoltlagarna antecknade. I sista hand kan du kontrollera saken hos NTM-centralen.

Tillståndet beviljas om förvärvaren är en skolt som är myndig, bor i Enare kommun och inte sedan tidigare äger en fastighet som avses i skoltlagen, eller om förvärvaren är någon som kan ärva överlåtaren. Om förvärvaren inte uppfyller ovan nämnda villkor beviljas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger.


Handläggningstid

En till två månader i medeltal. Var beredd på att NTM-centralen begär utlåtanden av den landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun och i vissa fall även av skoltrådet, vilket tar tid.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare om inget annat anges i beslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.8.2020