suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om sanering av förorenad mark

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten ska anmälas till NTM-centralen, om inte saneringen kräver miljötillstånd. En anmälan ska också göras vid utnyttjande av marksubstanser som grävts upp i samband med sanering på ett grävningsområde eller vid behandling av dem någon annanstans.

NTM-centralen fattar ett beslut om sanering av ett förorenat område i vilket det ges bestämmelser om h ...

Gör så här

Gör anmälan till NTM-centralen i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Gör i första hand anmälan elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst.

Vid behov kan du också göra anmälan på en utskrivbar blankett eller som en fritt formulerad ansökan. I dessa fall kan du skicka in ansökan till NTM-centralen som bilaga till den allmänna ärendeblanketten.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • anmälarens identifierings- och kontaktuppgifter
 • var verksamhetens uträttas
 • arbetets, åtgärdens eller verksamhetens kvalitet, varaktighet och omfattning
 • uppskattade uppgifter om utsläpp
 • planerade miljöskyddsåtgärder
 • verksamhetens inverkan på miljön
 • uppgifter om lov och myndigheters yttranden som gäller verksamheten
 • identifierings- och adressuppgifter för fastigheten där saneringen uträttas
 • uppgifter om fastighetens och närområdens nuvarande och planerade användningssyften, samt uppgifter om fastighetens grannar
 • beskrivning av områdets mark-, grund, och ytvattensförhållanden samt användning av grund- och ytvatten.
 • uppgifter om områdets verksamhetshistoria samt ämnen och händelser som orsakat föroreningen
 • undersökningsresultat och uppskattning av markens och grundvattnets förorening samt saneringsbehov
 • saneringsmålen
 • redogörelse av saneringsmetod som används, förebyggandet av miljöpåverkan och miljöskador, utnyttjande av marksubstans som grävts upp i samband med saneringen, utförande av saneringen, tidtabell samt övervakning och uppföljning av arbetet
 • en karta och situationsplan där för behandlingen betydelsefulla ställen finns utmärkta

I Helsingfors och Åbo lämnas anmälan in enligt respektive stads anvisningar.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Tidsfrist

Gör anmälan i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Giltighetstid

Noggrannare anvisningar om giltighetstiden kan ges i beslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 21.3.2022