suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för utplantering av fiskar och kräftor och utplanteringsprotokoll

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Den som vill plantera ut en ny fiskart/ett nytt fiskbestånd eller kräftor måste ansöka om tillstånd för utplanteringen. För att få tillståndet måste man lämna in ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta till fiskerimyndigheten vid den NTM-centralen på vars verksamhetsområde vattendraget i fråga ligger. Utöver eventuellt tillstånd av NTM-centralen behövs också alltid tillstånd av va ...

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta eller utplanteringsprotokoll) och skicka den till NTM-centralens registratur som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendehanteringsblankett. Du kan också skicka blanketten per post. Adressen står på blanketten.

Meddela om utplanteringen till utplanteringsregistret inom tre månader. Använd helst det elektroniska systemet för utplanteringsuppgifter (SÄHI), men för registreringar som görs ute i terrängen och i situationer där det inte går att använda sig av det elektroniska systemet, går det att använda det utskrivbara utplanteringsprotokollet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Tidsfrist

Utplanteraren ska meddela om utplanteringen till utplanteringsregistret (SÄHI) inom tre månader.

Handläggningstid

Målet är att behandla tillståndsansökan inom två (2) månader räknat från mottagandet av ansökan eller, om ansökan är bristfällig, från den dag då sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Giltighetstid

Tillståndet gäller för en viss tid och giltighetstiden fastställs separat för varje projekt.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 8.2.2023