suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta

  • Utskrivbar blankett

Blanketten använd för ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta. Utplantering av fisk är tillåten endast om utplantering av arten eller beståndet i vattendraget i fråga ingår i fiskeriområdets plan för nyttjande och vård. Tillstånd av NTM-centralen behövs för utplantering för etablering av en ny art eller ett nytt bestånd samt för sådan utplantering som inte anges i fiskeriområdets ...

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 11.8.2022