suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Fridlysning av markområde för en viss tid

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Markägaren kan erbjuda sitt område för fridlysning som en del av METSO-handlingsplanen. Alternativt kan initiativet komma från NTM-centralen t.ex. för att fridlysa ett flygekorrsområde.

Om området lämpar sig för fridlysning är slutresultatet ett underskrivet avtal över fridlysning av området, som antecknas i fastighetsregistret.

Genom fridlysning för en viss tid främjar man bevarandet av naturen ...

Gör så här

Närmare uppgifter, anvisningar och blanketter finns på webbplatsen metsonpolku.fi. För ärendeuträttning används i första hand den elektroniska blanketten.

För vem och på vilka villkor

För att använda tjänsten behövs objektets fastighetsbeteckning.

Ytterliga information om området lämpar sig för fridlysning för en viss tid finns på webbplatsen metsonpolku.fi och miljöministeriets webbplats.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021