suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Administratörer för retursystem för dryckesförpackningar kan ansöka hos NTM-centralen i Birkaland om undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar. På basis av ansökan kan NTM-centralen fatta beslut om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av retursystemet.

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar retursystemet i hela landet med undantag av Å ...

Gör så här

Skicka den ifyllda ansökningsblanketten med bilagor till NTM-centralens registratorskontor per post (NTM-centralen i Birkaland, registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi)

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan bevilja administratörer för retursystem för dryckesförpackningar undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar, om de förpackade dryckerna inte överlåts till konsumenterna eller om avsaknaden av märkningar inte väsentligt försvårar returneringen av dryckesförpackningarna.


Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021