suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om strandmuddring eller slåtter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Gör en anmälan om maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Behovet av tillstånd bedöms baserat på anmälan och myndigheten kan ge närmare anvisningar om hur åtgärden ska genomföras. Syftet med ansökningsförfarandet är att säkerställa att anmälaren får den information som behövs om tillståndsbehovet för muddring samt vägledning för att utföra åtgärderna med m ...

Gör så här

Planera och uträtta muddringsåtgärderna alltid med omsorg för att undvika möjliga miljöolägenheter och grannfejder. Den som uträttar muddringen är ansvarig för att projektet utförs lagenligt och för eventuella skador som orsakas. För att undvika problem och fejder diskutera och kom överens om projektet tillsammans med nära grannar och ägaren av vattenområdet.

På miljöförvaltningens webbplats finns närmare information om planerandet av muddringen eller slåttern, saker att ta i beaktande samt hur man gör anmälan. Använd i första hand den elektroniska anmälningsblanketten för att göra anmälan.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Innan du fyller i anmälningsblanketten ska du skaffa en karta över området som ska muddras och ta reda på vem som äger strand- och vattenområdena och de relevanta fastighetsuppgifterna. Du ska även uppskatta mängden av och beskaffenheten hos muddermassan samt var muddermassorna ska deponeras. Utöver myndighetsanmälan ska du meddela ägaren av vattenområdet 30 dygn före du påbörjar muddringen eller slåttern.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.5.2024