suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Lantmäteriverket

Alternativt namn LMV

Det över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar och ägo-regleringar, samt producerar olika kartmaterial och främjar deras interoperabilitet.

Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om lagfar-ter och inteckningar av fastigheter samt andra uppgifter om fastigheter i sina register. Andra centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet an-ställda är totalt cirka 1630.

Lantmäteriverkets värderingar:

  • En tillförlitlig samarbetspart
  • Tjänstvillighet
  • Mod och förmåga att skapa nytt
  • Olika tillsammans.

Dessa värderingar inverkar på ledningen, personalens vardag, kunderna och samhället.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Centralförvaltning och Registratorskontoret (ta kontakt med info-punkt)

Semaforbron 12 C
00540 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245954-4

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702459544
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Växel
+358 295301100 
(lna/msa)

Telefon
Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)

Postadress

Centralförvaltning och Registratorskontoret

PB 84
00540 Helsingfors