suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lantmäteriverket

Organisation

Alternativt namn LMV

Det över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar och ägo-regleringar, samt producerar olika kartmaterial och främjar deras interoperabilitet.

Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om lagfar-ter och inteckningar av fastigheter samt andra uppgifter om fastigheter i sina register. Andra centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet an-ställda är totalt cirka 1630.

Lantmäteriverkets värderingar:

  • En tillförlitlig samarbetspart
  • Tjänstvillighet
  • Mod och förmåga att skapa nytt
  • Olika tillsammans.

Dessa värderingar inverkar på ledningen, personalens vardag, kunderna och samhället.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler