suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Lantmäteriverket Tammerfors

  • Serviceställe

Vid Lantmäteriverkets serviceställen kan du få råd i lantmäteri- och inskrivningsärenden. Du kan också köpa registerutdrag och intyg, dokumentkopior och olika kartor och kartutskrifter. Våra serviceställen har tillgång till riksomfattande register, elektroniska arkiv och geodatamaterial. Du kan alltså få dina ärenden skötta vid vilket som helst av våra serviceställen oavsett var fastigheten eller ...

Besöksadress

Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 358295301120 
(lna/msa)

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 9.6.2023