suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Utdrag och intyg ur fastighetsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Uppgifterna i fastighets-, lagfarts och registreringsregistret är offentliga, så vem som helst kan beställa utdrag på vilken som helst fastighet i Finland.

Lagfartsbevis

  • Fastighetens ägandeuppgifter syns i lagfartsintyget om uppgifterna har sparats i lagfarts- och registreringsregistret. Lagfartsintyg kan beställas på fastigheten eller obrutet område och i intyget anges senaste lagfart som bev ...

Gör så här

Då man beställer utdrag eller intyg ska man veta den aktuella fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningen kan man reda ut bl.a. med tjänsten på Lantmäteriverkets webbplats.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Utdraget är finsk- eller svenskspråkigt. Utdraget är alltså inte tillgängligt på engelska eller samiska. Ett utdrag som innehåller personbeteckning och adressuppgifter på någon annans fastighet får man endast av välgrundat skäl. Vanligtvis anges personens namn och födelsetid i utdraget.

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.7.2023